229_  

درخواست حذف این مطلب
به نظر من نوشتن بزرگترین معجزه بشریت است!+ بعضی ها، سادگی دیگران را پای زرنگی خودشان میزارن! درست مثل آن دستیار راننده آن اتوبوس! گاهی دهانم جایی که نباید،سفت بسته میشود! و گرنه دهان باز می !!! و در جواب آن مردی که به دیگری گفت: اصفهانی هستی؟گفتم خیلی زرنگی! میگفتم: این آقا زرنگ نبود! بابای من ساده اس!

ادامه مطلب