آهنگ بیکلام  

درخواست حذف این مطلب
!!! آهنگ ها !!! آهنگ 01حجم: 6.37 مگابایت !!! آهنگ 02حجم: 2.69 مگابایت !!! آهنگ 03حجم: 4.13 مگابایت !!! آهنگ 04حجم: 6.19 مگابایت !!! آهنگ 05حجم: 2.96 مگابایت !!! آهنگ 06حجم: 2.94 مگابایت !!! آهنگ 07حجم: 905 کیلوبایت !!! آهنگ 08حجم: 5.01 مگابایت

ادامه مطلب  

تو مسئولی...  

درخواست حذف این مطلب
من خیلی زود فهمیدم که هیچ دوستی ابدی نیس..وقتی تو 8سالگی دوست همکلاسی ( نزدیکترین دوستم تو اون سالها )یهویی بی خبر رفت...و بعدها معلمم بهم گفت ب خاطر شغل پدرش از این شهر رفتن...وقتی سال اول راهنمایی ک از دوستای دبستانم جدا شدم بعدها ک بیرون اتفاقی دیدمشون جوری وانمود !!! ک منو نمیشناسن ،بعدها وقتی رفیق ده سالم بعد از ی مدت ندیدنم تماساش کمتر و کمتر شد و ...وقتی !!! ی ک از بچگی باهش بزرگ شدم و بعد از شهر دیگه !!! رفتنش تماساش نصف شد و و فقط محدود شد ب وقتا

ادامه مطلب